สุดยอด 10 อันดับ บริษัททนายที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดในปี 2022

สุดยอด 10 อันดับ บริษัททนายที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดในปี 2022

สุดยอด 10 อันดับ บริษัททนายที่มีความเป็นมืออาชีพที่สุดในปี 2022

ในชีวิตคนเราบางครั้งอาจมีเรื่องเดือดร้อนใจจนต้องปรึกษาทนายและที่ปรึกษากฎหมายกันบ้าง ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่ในเวลาฉุกระหุกอาจค้นหาบริษัททนายที่ต้องการไม่ได้ เราจึงได้รวบรวมบริษัททนายและที่ปรึกษากฎหมายที่ดีที่สุดมาให้คุณ โดยแต่ละที่ต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือก คือ

เกณฑ์การคัดเลือกบริษัททนายและที่ปรึกษากฎหมายที่ดีที่สุด

  1. บริษัททนายและตัวทนายต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ต้องดูก็คือบริษัทและตัวทนายความทุกคนที่ให้บริการด้านกฎหมายต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง เพราะหากไม่มีก็เท่ากับเป็นทนายปลอม ให้มองผ่านได้เลย เนื่องจากไม่น่าเชื่อถือ

  1. ต้องมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เราต้องการ

ถึงแม้ว่าบริษัททนายและที่ปรึกษากฎหมายจะมีบริการหลายอย่าง แต่ในเรื่องความชำนาญอาจแตกต่างกัน เช่น เรื่องธุรกิจกฎหมายครอบครัว, ตรวจคนเข้าเมือง, ทรัพย์สินทางปัญญา, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ เราจึงควรเลือกความชำนาญของบริษัททนายให้ตรงกับเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่ ก็จะทำให้คดีความของเรามีโอกาสชนะหรือได้คำปรึกษาที่ดีที่สุด ซึ่งบริษัทฯที่เราเลือกมามีหลากหลายความชำนาญ ลองเลือกในสิ่งที่ตรงกับคุณได้เลย

  1. มีความเป็นมืออาชีพ

ทนายความที่ดีจะต้องไขความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาของคุณได้อย่างรวดเร็วเพื่อความกังวลของคุณจะคลี่คลายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีความชัดเจนในเรื่องการทำงานและค่าบริการด้วย


บริษัท สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ จำกัด

นายผดุง คงทอง ทนายความ ผู้ก่อตั้ง “สำนักงาน สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ” เป็น สำนักงานทนายความ ตั้งแต่ปี 2531 ให้การบริการด้านกฎหมาย เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ว่าความ บังคับคดี ด้านสืบพฤติกรรมบุคคล สืบจับ ตามหมายจับศาล และอื่นๆอีกหลายกรณี ต่อมาปี พ.ศ. 2543 ได้จดทะเบียน เป็น “บริษัท สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ จำกัด” และขอขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ ต่อนายทะเบียนสภาทนายความแล้ว ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดทำ เว็ปไซต์ ในชื่อว่า www.spylawyers.com และ www.spy-lawyers.com ซึ่งให้การบริการประชาชนด้านกฎหมาย ด้านบังคับคดี และด้านนักสืบ ต่อเนื่องมาจนชื่อเว็ปไซต์ดังกล่าวเป็นที่นิยมแพ่รหลายแก่ประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อให้ชื่อเว็ปไซต์ดังกล่าว สอดคล้อง เรียกขานได้ตรงกับชื่อเว็ปไซต์ ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ตั้ง บริษัท สปาย แอนด์ ลอเยอร์ จำกัด ไว้อีกชื่อหนึ่ง แต่การดำเนินกิจการด้านกฎหมายทั้งปวงโดยทนายความใน “สำนักงานบริษัท สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ จำกัด” เช่นเดิม 
บริการ
– งานที่ปรึกษากฎหมาย
ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามปัญหากฎหมาย ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบปัญหาให้กับทุกท่าน
หากใช้บริการ ร่างสัญญา ให้ดำเนินคดี เรียกไปพบนอกสถานที่ หรืองานที่สอบถามมีความซับซ้อนมาก บริษัทฯจะแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนดำเนินการ
งานนักสืบ -ที่ปรึกษา 
รับสืบ สะกดรอย ติดตามบุคคลทุกชนิด สืบหาแหล่งผลิต การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตรวจสอบประวัติหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหุ้นส่วนหรือพนักงาน สืบหาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง ข้อมูลครอบครัว สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ

บริษัท สัจธรรมกฎหมาย และนักสืบ จำกัด

เบอร์ติดต่อ : 02-922-9288089-073-1588

Line: spy189

email: padung189@gmail.com

เว็บไซต์: www.spylawyers.com

เว็บไซต์: www.spy-lawyers.com

facebook: facebook.com/SpyLawyers


BANGKOK LAW HOME Co., Ltd. สำนักงานทนายความบ้านกฎหมายกรุงเทพ

บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่งและอาญา

บริการของที่นี่

1) บริการงานด้านกฎหมาย

– รับปรึกษาคดีอาญา ฟ้องคดี รวมถึงให้การต่อสู้คดีอาญาทุกประเภท

– รับฟ้องร้องคดีอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาการใช้เช็ค พ.ศ 2534 รวมถึงการให้การต่อสู่คดีดังกล่าวทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมาย

– รับว่าคดีแพ่ง จำนวนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท

– รับปรึกษาหรือการฟ้องคดีละเมิด ผู้ทำละเมิด นายจ้าง บิดามาดา บุคคลผู้ดูแลผู้เยาว์เรียกค่าเสียหายตามกฎหมาย โดยเฉพาะแนวทางการฟ้องร้องบริษัท ประกันภัย ไม่ให้เสียเปรียบในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ทั้งเป็นทนายจำเลยให้การต่อสู้กับบริษัทประกันหรือบุคคลทั่วไป

– รับปรึกษาคดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ โดยเฉพาะให้การต่อสู้กับบริษัท ไฟแนนซ์หรือกับธนาคารพาณิชย์ผู้ให้เช่าซื้อ

– รับปรึกษาฟ้องร้องคดีหรือให้การต่อสู้ คดีแรงาน การอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน การฟ้องเพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

– รับปรึกษาคดีหรือฟ้องร้องคดีจ้างทำของทุกประเภท เช่น การรับเหมาก่อสร้าง ทั้งเป็นโจทก์และให้การต่อสู้คดีในคดีที่ตกเป็นจำเลย

– รับปรึกษาฟ้องคดีหรือให้การต่อสู้คดี กู้ยืม ค้ำประกัน ฝากทรัพย์ จำนอง จำนำ ขายฝาก โดยเฉพาะการให้การต่อสู้เรื่องขายฝากอำพรางการกู้ยืม

ฯลฯ

2) บริการงานด้านจดทะเบียน

– จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัดพร้อมขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

– จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อ

– กรรมการเข้า – ออก ย้ายสำนักงาน ลดทุนเพิ่มทุน แก้ไขหนังสือบริครสนธิห์และการแก้ต่างๆ

– จดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัติ เครื่องหมายการค้า รวมทั้งการจดทะเบียนพาณิชย์

– งานรับขอจดเครื่องหมาย อย.เครื่องมือแพทย์ อาหาร เครื่องสำอางค์ ทุกประเภท

3) รับว่าความคดีแพ่งประเภท คดีซื้อขาย

4)รับปรึกษาคดีละเมิด

5)รับปรึกษาคดีเช่าซื้อ เช่าทรัพย์

6)ที่ปรึกษาหรือรับว่าความคดีแรงงาน

7) รับว่าความหรือให้คำปรึกษาคดีที่ดิน ทรัพย์

ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:02-497-6538

เว็บไซต์: www.ที่ปรึกษากฎหมาย.com


JOLLAW สำนักกฎหมายบาร์ริสเตอร์ แอท ลอว์ 

สำนักกฎหมายบาร์ริสเตอร์ แอท ลอว์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหากฎหมาย 

– รับเป็นทนายความว่าต่าง แก้ต่าง คดีประเภทต่างๆ

– รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล

– รับทำสัญญา  ตรวจสอบแก้ไขเอกเทศสัญญาประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

– รับทำคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก หรือถอนผู้จัดการมรดก ขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน  ร้องขอแบ่งทรัพย์มรดก

– คดีฟ้องหย่า   เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู  ขออำนาจปกครองบุตร ขอเรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายชู้

– ร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ กรณีขายทรัพย์สินที่มีชื่อของผู้เยาว์  ฟ้องขอให้บิดารับรองว่าเป็นบุตร

– รับดำเนินการเรื่องขอรับบุตรบุญธรรม เลิกรับบุตรบุญธรรม

– คดีกู้ยืมเงิน    ค้ำประกัน   บังคับจำนอง   

– คดีเช็คเด้ง  ทั้งแพ่งและอาญา

– คดีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ  ,สินค้าไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้มาตรฐาน

– คดีผิดสัญญาแชร์  ทั้งนายวงแชร์หรือลูกวงแชร์ที่ถูกเบี้ยวเงินจากการเล่นแชร์

– คดีผิดสัญญาก่อสร้าง  ทั้งผู้รับเหมา และผู้ว่าจ้าง 

– คดีปกครอง ฟ้องหน่วยร้องหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งออกคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย      การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ต่อผู้ออกคำสั่ง หรือต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ออกคำสั่ง  การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง  

– ผิดสัญญาเช่าทรัพย์  เช่าซื้อ โดยเฉพาะรถยนต์   การสู้คดีเมื่อถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์  

– ฟ้องขับไล่  รื้อถอน เรียกค่าเสียหาย

– คดีเรียกทรัพย์คืน  กรรมสิทธิ์ร่วม

– คดีที่ดิน  สอบรังวัด แบ่งที่ดิน

ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมบริษัททนายได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 084-1111156

เว็บไซต์: www.jollaw.com


บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรมเป็นสำนักงานทนายความที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้บริการด้านกฎหมายด้านคดีความ โดยทีมทนายความที่มีความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ในวิชาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณต่อวิชาชีพอย่างสูงส่ง สำนักงานมุ่งหวัง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยแก้ไขปัญหาด้านคดีความของท่าน ให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างที่สุดในอัตราค่าบริการที่เหมาะสม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร 

 “บริการด้วยใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม”

บริการของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายฉัตร์ธรรม จำกัด

 1) บริการด้านคดีความ รับว่าต่าง แก้ต่าง (ฟ้องคดี ต่อสู้คดี) คดีความทุกประเภท

 – คดีอาญา » คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์,

– คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก, คดีหมิ่นประมาท,

– คดีหมิ่นประมาททางเฟสบุ๊ค, คดีฆ่า, คดีทำร้ายร่างกาย, คดีฟ้องเท็จ

– คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพรากผู้เยาว์, คดียาเสพติด, คดีปลอมเอกสาร

 – คดีแพ่ง » คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม

– คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง 

 – คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์,

– คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ

 – คดีครอบครัว » ฟ้องหย่า, ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ, ฟ้องชู้, ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงชีพ,

ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

 – คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ »

– คดีละเมิดลิขสิทธิ์, คดีทะเบียนการค้า, คดีเลียนเครื่องหมายการค้า, คดีสิทธิบัตร,อนุญาโตตุลาการ, คดีเกี่ยวด้วยสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

 – คดีปกครอง » ฟ้องหน่วยงานรัฐกระทำละเมิด, คดีคำสั่งทางปกครอง ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด, ฟ้องสัญญาสัมปทาน

 – คดีล้มละลาย » ฟ้องบุคคลล้มละลาย, ฟ้องนิติบุคคลล้มละลาย, 

ฟื้นฟูกิจการ

 – คดีแรงงาน » ฟ้องเรียกค่าชดเชย, เรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว, เรียกค่าเสียหายอันไม่เป็นธรรม, เรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

– คดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างกระทำละเมิด

 – คดีภาษีอากร » คดีถูกฟ้องเรียกค่าภาษี

 – คดีเด็กและเยาวชนกระทำผิดอาญา » คดีลักทรัพย์, คดีทำร้ายร่างกาย,

– คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพยายามฆ่า, คดีร่วมกันปล้น, คดีจำหน่ายยาเสพติด,

 – คดีที่ไม่มีข้อพิพาท (ฝ่ายเดียว) » ร้องขอจัดการมรดก, รับรองบุตร,ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ, ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ฯ รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ

 2) บริการด้านกฎหมายอื่น

ให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับคดีความ และปัญหากฎหมายทั่วไป รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับองค์กรเอกชน หน่วยงาน มูลนิธิ สมาคม

 3) บริการด้านรับรองเอกสาร

– รับรองเอกสาร » ต้นฉบับเอกสาร, สำเนาเอกสาร, คำแปล, คำให้การ, สัญญาเอกชน, ประวัติการศึกษา (resume), ประวัติการทำงาน (portfolio)   

– รับรองบุคคล » กรรมการนิติบุคคล, บุคคลธรรมดา, พยานนิติกรรม 

– รับรองลายมือชื่อ » กรรมการนิติบุคคล, พยานนิติกรรม, คู่สัญญา

 4) บริการจัดทำนิติกรรมสัญญา 

– ร่างพินัยกรรม, หนังสือร้องทุกข์, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม, สัญญา,หนังสือให้ความเห็นทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

 5) บริการด้านธุรกิจ ได้แก่

– รับจดทะเบียนธุรกิจ, รับจดทะเบียนสมาคม, ทำบัญชี, งบการเงิน,วางแผนภาษี

 และอื่นๆ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 091-1784-515

เว็บไซต์: www.chatthamlegal.com


TANAYSEK สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน

สำนักงาน ทนายเสกและเพื่อน ยินดีให้บริการทางด้านกฎหมาย และงานต่าง ๆ สำหรับกิจการหรือธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็น

– งานบริการด้านทนายความ ว่าความทั่วราชอาณาจักร ทุกประเภทคดี ทั้งคดีอาญา, คดีแพ่ง, คดีจัดการมรดก, คดีเวนคืนที่ดิน, คดีแรงงาน, คดีลิขสิทธิ์, คดีสิทธิบัตร ประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นตำรวจ และชั้นศาล จัดหาหลักประกันในการประกันตัว

– งานบริการด้านกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน, บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ให้คำปรึกษาทางด้านแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ รับเป็นที่ปรึกษากในการยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจาข้อเรียกร้อง หรือการระงับข้อพิพาทแรงงาน

– งานบริการด้าน Notarial Services Attorney ให้บริการด้านการรับรองลายมือชื่อรับรองเอกสาร ต่าง ๆ 

งานบริการด้านธุรกิจ จดทะบียนจัดตั้งทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด, บริษัทมหาชน วางแผนการทำธุรกรรมของบริษัทมหาชนที่อยู่ในบังคับตลาดหลักทรัพย์  วางแผนการเสียภาษีให้ถูกต้อง

– งานวิชาการ บรรยายพิเศษด้านกฎหมาย, ด้านแรงงาน, ด้านแรงงานสัมพันธ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:084-044-1051

เว็บไซต์: www.tanaysek.com


NSK INTERNATIONAL LAW สำนักงานกฎหมายสากล เอ็นเอสเค

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสากล เอ็น เอส เค ที่พร้อมให้บริการที่ปรึกษากฎหมายแก่คุณ ที่นี่มีทนายความที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายด้านต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาและบริการทางกฎหมายทั้งกับชาวไทย และชาวต่างชาติ อาทิเช่น

บริการทำคำรับรองเอกสารโดยทนายผู้เชี่ยวชาญ (Notarization and Certification)

– ที่ปรึกษากฎหมาย และธุรกิจ (รายเดือน,รายครั้ง,รายชั่วโมง)

– บริการด้านกฎหมายคนเข้าเมือง (Visa & Immigration)

– ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

– บริการด้านทะเบียนพาณิชย์และธุรกิจ (Corporate and Business)

– จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, 

– จดทะเบียนบริษัท

– ร่างนิติกรรมสัญญา

– บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (Intellectual Property & International Trade Law)

– บริการด้านกฎหมายครอบครัว (Family Law)

– บริการด้านกฏหมายแรงงาน (Labour Law)

– บริการด้านกฎหมายโรงเรือนและที่ดิน (Real Estate)

– บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation)

– บริการด้านบัญชีและภาษีอากร (Accounting and Taxation)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการปรึกษากฎหมาย
ทางบริษัทยินดีให้คำที่ปรึกษากฎหมายแก่ท่านโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ
และสามารถส่งคำถามมาที่   

เบอร์โทรติดต่อ : 086 905 9244 

เว็บไซต์: www.nskinterlaw.wordpress.com


KIAT LAW สำนักงานทนายความเกียรติลอว์

สำนักงานทนายความเกียรติลอว์ เป็นสำนักงานทนายความและที่ปรึกษากฎหมายเอกชน  ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายทุกประเภท  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1) ให้คำปรึกษาด้านคดีความ พร้อมทั้งรับว่าความให้แก่นิติบุคคล  บุคคลและประชาชนที่ประสงค์จะปกป้องสิทธิของตนที่มีตามกฎหมาย โดยรับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย

2)  เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้แก่นิติบุคคล  บุคคลและประชาชนทั่วไป ในเรื่องของกฎหมายธุรกิจต่างๆ

3)  เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในคดีเด็กและเยาวชน

4)  เป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร Notarial Services Attorney (โนตารี่ พับลิค)

5) เป็นสนง.ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้

บริการ

– รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

– รับเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับ บริษัท ห้างหุ้นส่วน โรงงาน ร้าน ต่างๆ และบุคคลทั่วไป

– รับเป็นทนายความส่วนบุคคล

– ที่ปรึกษากฎหมาย คดีเด็กและเยาวชน

– ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (โนตารี่ พับลิค) Notarial Services Attorney

– รับบริการทวงถามหนี้ (ตามกฎหมายใหม่)

ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 0897-4242-44

เว็บไซต์: www.kiatlaw.com


SAPPANETI สำนักกฎหมายสรรพเนติ ทนายความ

สำนักกฎหมายสรรพเนติ ทนายความ สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 17/622 เมืองทองธานี ตำบลบ้านหม่  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ปัจจุบันสำนักงานฯมีนักกฎหมายที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และทนายความ
ที่คอยให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และว่าความทั้งทางแพ่งและอาญาให้กับลูกความทั่วไป
 บริการทางกฎหมาย

นอกจากการเป็นผู้นำด้านการดำเนินคดีความและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งปวง อาทิเช่น ว่าความ คดี มรดก ขับไล่ ละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย กู้ยืมเงิน เช็ค ยาเสพติด ฆ่า พยามยามฆ่า ลักทรัพย์ ข่มขืน กระทำชำเรา ฯลฯ สำนักงานฯ ยังให้บริการทางกฎหมายในหลายๆด้าน ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจและธุรกรรม เกือบทุกประเภท ได้แก่ ด้านหุ้นส่วนและบริษัท งานเกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาทุกประเภท รวมทั้งสัญญาภาครัฐ และสัมปทานต่างๆ ด้านภาษีอากร ด้านการแรงงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนการตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของกิจการ (Legal Due Diligence) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) รวมถึงการจดทะเบียนนิติกรรมต่างๆ ตลอดจนการดำเนินคดีทางศาลและอนุญาโตตุลาการ ทั้งภาย ในประเทศและระหว่างประเทศ ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของบริษัททนายได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:  097-1176877 

เว็บไซต์: www.sappaneti.com


LERTTHAM LAW OFFICE สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต

สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2525 โดยการรวมตัวของทนายความรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิด อุดมการณ์เดียวกันและต้องการสร้างระบบสำนักงานทนายความให้มีมาตรฐาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กว่า 30 ปี สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจาก พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชน ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานราชการต่างๆ ในการให้บริการทางกฎหมาย ที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ทางวิชาชีพกฎหมาย และอัตราค่าวิชาชีพที่เป็นธรรม

“ ปัญหาทุกอย่างจะถูกขจัด ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ” เป็นคำขวัญที่ชาวเลิศธรรมยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน นอกจากนั้นชาวเลิศธรรมยังได้รับการปลูกฝังให้มีอุดมคติในการรักความยุติธรรม และมีแนวความคิดที่จะมุ่งให้บริการด้านวิชาชีพกฎหมายโดยมิได้มุ่งหากำไรเพียงอย่างเดียว

ปัจจุบันสำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิตได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า และมีบุคคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านกฎหมายครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อสนับสนุนกิจการของบริษัท ห้างฯ ร้าน และประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับว่าต่าง แก้ต่างอรรถคดีทั่วราชอาณาจักร และการจดทะเบียนขออนุญาตทุกประเภท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:  044-253591,253016

เว็บไซต์: www.lertthamlaw.com


LAWHEAL สำนักทนายสายด่วน

สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ เป็นสำนักงานกฎหมาย ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2547 โดยคุณมหิศร เสนาธรรมรักษ์ สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ เป็นสำนักงานกฎหมายชั้น 1 ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งจะรู้จักกันภายใต้ชื่อ ทนายสายด่วน
ปัจจุบัน ทนายสายด่วน เป็นที่รู้จักและจัดอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เคยใช้บริการว่าเป็นสำนักงานทนายที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จึงเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างยิ่ง ที่นี่เป็นสำนักงานทนายความที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทนายความมืออาชีพ เนื่องเพราะทราบดีว่าปัญหาทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องแก้ได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องโดยเร็ว ตามปรัชญาของเราคือ “ทนายสายด่วน ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง”

บริการ

– งานที่ปรึกษา – กฎหมาย

ห้องนี้ใช้สำหรับการสอบถามปัญหากฎหมายแยกประเภท แตกต่างไปจากกลุ่มอื่น เช่น คดีที่ดิน คดีลิขสิทธิ์ คดีภาษีอากร คดีล้มละลาย ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
อนุญาโตตุลาการฯ เครื่องหมายการค้า นำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) จดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลง
บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใด บัญชีวางแผนภาษี Visa Work permit พินัยกรรม ตรวจร่าง แก้ไขนิติกรรมสัญญา
เป็นต้น หรือท่านที่ยังไม่รู้ว่าปัญหาที่จะสอบถามนั้นเป็นคดีเกี่ยวกับอะไรก็สามารถเข้ามาสอบถามที่ห้องนี้ได้ก่อนเลย ทนายสายด่วน ยินดีอย่างยิ่งที่จะตอบปัญหาให้กับทุกท่าน

– งานที่ปรึกษา – นักสืบ

บริการให้คำปรึกษา สืบหาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ตรวจสอบประวัติหรือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหุ้นส่วนหรือพนักงาน สืบหาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหาย สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี วางระบบบริหารงานบุคคล ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรสหรือบุคคลในปกครอง พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือประวัติการทำงาน หรือสืบเบื้องหลังบุคคล ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคลหรือสถานที่ หรือยานพาหนะ สืบหาบุคคลสูญหายหรือหลบหนี หรือสืบหาทรัพย์สิน ตรวจสอบพฤติกรรมนักการเมือง และข้าราชการ สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต รับจัดหาจัดทำหรือติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสืบสวนทุกชนิด สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

– งานที่ปรึกษา – บัญชี

บริการให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน แก้ปัญหา และรับฝึกอบรมด้านบัญชีให้กับบุคคลทั่วไปโดยนักบัญชีมืออาชีพ รับวางระบบบัญชี รับทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ รับทำงบการเงิน และตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์และกรมสรรพากร

– งานที่ปรึกษา – วางแผนภาษี

บริการนักภาษีและการเงินให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผนหรือวางระบบภาษี แก้ปัญหาและฝึกอบรมด้านภาษี ให้บริการจัดทำและยื่นภาษีทั้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและยื่นตามปกติ ทั้งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินเดือน ภาษีโรงเรือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษียานพาหนะ ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ รวมถึงเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่

ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 081-669-0951

เว็บไซต์:  www.lawheal.cipher.co.th

Top 10 Best
Logo